Om Vostok Emerging Finance

Vostok Emerging Finance (VEF) är ett investmentbolag med fokus på nytänkande, moderna bolag verksamma inom fintech (finansiell teknologi). Bolag som utmanar traditionella, etablerade spelare genom innovation och moderna teknologiska lösningar. De bolagen vi investerar i befinner sig typiskt sett i en tidig tillväxtfas och är verksamma i tillväxt- och gränsmarknader. Vi strävar generellt efter minoritetsposter och styrelserepresentation genom våra investeringar. Bolagets depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm, under kortnamnet VEMF SDB.

Sett ur ett segmentperspektiv, så är vi intresserade av alla typer av finansiella tjänster inklusive bland andra, konsumentkreditbolag, tillhandahållare av betalningslösningar, mobila betalningar, penningöverföringsbolag, digitala banker och försäkringar, samt olika typer av finansiella marknadsplatser för att nämna några. Geografiskt sett så fokuserar vi främst på tillväxtmarknader med stora populationer där skalbarheten i produkten eller tjänsten är stor.

Samtidigt som vi länge haft en stark tilltro till den snabba utvecklingen och innovationen inom fintech, såg vi även tydligt att kapitaltillgången i många tillväxtmarknader långt ifrån matchade efterfrågan. Detta trots att möjligheterna på dessa marknader är mycket stora. De flesta fintechinvesteringarna var främst (och är fortfarande) riktade mot bolag i redan utvecklade länder. Vi såg därför en möjlighet att fylla detta tomrum, vilket gjorde det logiskt att grunda Vostok Emerging Finance med just detta fokus.

Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv, och investerar generellt i entreprenörer och deras team, med avsikten att stanna kvar under hela resan till exit. Våra portföljbolag ser oss som positiva och stöttande aktieägare, där våra primära mål är att bygga värden och att vara en positiv kraft genom hela entreprenörsresan.

VEF i världen

Under sommaren 2015 knoppade tidigare Vostok Nafta, numera Vostok New Ventures, av sitt innehav i Tinkoff Bank till ett nytt bolag, Vostok Emerging Finance, då styrelsen och ledningen insåg vidden av alla möjligheter inom fintechinvesteringar. Sedan lång tid tillbaka, trogna anhängare av fintechrevolutionen som vuxit fram i världen, såg vi även tydligt att kapitaltillgången i många tillväxtmarknader långt ifrån matchade efterfrågan. Detta trots att möjligheterna på dessa marknader är tveklöst mycket stora. De flesta fintechinvesteringarna var främst (och är fortfarande) riktade mot bolag i redan utvecklade länder. Med detta som bakgrund såg vi därför en möjlighet att fylla detta tomrum, vilket gjorde det logiskt att etablera Vostok Emerging Finance.

Advisors

Investerare och media

Vostok Emerging Finances depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm, under kortnamnet VEMF SDB. Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North är Pareto Securities AB.

Läs mer »

Updated at 2018-12-14 18:00:00