Investerare och media

Vostok Emerging Finances depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm, under kortnamnet VEMF SDB. Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North är Pareto Securities AB.

Aktieägare

Per den 31 december 2017

Holder Shares Holdings
Libra Fund 156 110 674 23,6%
Fidelity FMR 66 149 599 10,0%
Fidelity FIL 60 248 714 9,1%
Swedbank Robur Funds 57 674 245 8,7%
Wellington Management 33 736 296 5,1%
Alecta Pension Insurance 33 500 000 5,1%
Ruane Cunniff 32 967 270 5,0%
Bank Julius Baer & Co 18 354 000 2,8%
LGT Bank 1 801 100 2,7%
Svenska Handelsbanken AB 15 288 000 2,3%
10 Major Holders 475 829 898 74,4%
Other 185 666 097 25,6%
Total shares 661 495 995 100,0%
Baserat på data från Euroclear Sweden AB, samt av Bolaget kända ägarförhållanden. Inklusive utländska förvaltare.

Företagsdokument

Finansiell Kalender

Event Datum
Bokslutskommuniké 2017 mars 7, 2018
Årsredovisning 2017 april 18, 2018
Tremånadersrapport 2018 maj 16, 2018
Årsstämma 2018 maj 17, 2018
Sexmånadersrapport 2018 augusti 22, 2018
Niomånadersrapport 2018 november 14, 2018
Bokslutskommuniké 2018 februari 20, 2019

Events and Presentations


Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given in /var/www/vostokemergingfinance/content/themes/emergingfinance/functions.php on line 84
2018
June shareholder letter
VEF Corporate Presentation May 2018
VEF Corporate Presentation 1Q2018 / 3m Results
VEF Corporate Presentation January 2018
2017
VEF Corporate Presentation 2Q 2017 / 6m Results
VEF Corporate Presentation 1Q 2017
VEF Corporate Presentation 4Q / FY16 Results
2016
VEF Corporate Presentation August 2016
2018