Investerare och media

Vostok Emerging Finances depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm, under kortnamnet VEMF SDB. Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North är Pareto Securities AB.

Aktieägare

Per den 30 december 2015

Holder Shares Holdings
Libra Fund 154 000 000 23,3%
Fidelity FMR 66 149 599 10,0%
Swedbank Robur Funds 57 674 245 8,7%
Fidelity FIL 47 961 763 7,3%
Wellington Management 36 281 441 5,5%
Alecta Pension Insurance 34 250 000 5,2%
Ruane Cunniff 32 967 270 5,0%
Svenska Handelsbanken AB 21 120 134 3,2%
Bank Julius Baer & Co 18 354 000 2,8%
9 Major Holders 468 758 452 71,0%
Other 192 737 543 29,0%
Total shares 661 495 995 100,0%
Baserat på data från Euroclear Sweden AB, samt av Bolaget kända ägarförhållanden. Inklusive utländska förvaltare.

Företagsdokument

Finansiell Kalender

Event Datum
Twelve Month Report 2016 mars 15, 2017
1Q report 2017 maj 17, 2017
2Q report 2017 augusti 30, 2017
3Q report 2017 november 29, 2017
Twelve month report 2017 mars 14, 2018