HELENA CAAN MATTSSON

Bakgrund

Helena Caan Mattsson är anställd som chefsjurist på Vostok Emerging Finance Ltd. Helena har omfattande erfarenhet från flera advokatbyråer både i Sverige och utomlands inom områdena för företagsöverlåtelser och bolagsrätt. Hon kommer härnäst från advokatbyrån Cederquist i Stockholm.  Tidigare har Helena även arbetat på advokatbyråerna Baker & McKenzie i Sydney, Australien och Roschier i Stockholm, där hon fokuserat på nationella och gränsöverskridande företagsöverlåtelser, inklusive i tillväxtmarknader, såväl som generell bolags- och avtalsrätt. Hon har en juristexamen från Stockholms universitet och en magister examen i affärsrätt från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Advisors