DAVID NANGLE

VD och styrelseledamot. Irländsk medborgare, född 1975

Bakgrund

David Nangle har hittills ägnat sin karriär åt tillväxtmarknader med fokus på den finansiella sektorn. Han började på ING Baring’s analysavdelning för tillväxtmarknader år 2000, och när han 2006 lämnade sin position var han chef för bankanalysavdelningen för EMEA-regionen. David började på Renaissance Capital under 2006 där han spenderat merparten av sin professionella karriär och hjälpt bolaget att utvecklas och växa samt ökat närvaron på researchområdet från en stark rysk spelare till en ledande pan-EMEA och tillväxtmarknadsaktör.

Utöver att ha bott flera år i Ryssland, så har David rest i stor omfattning och varit materiell i många kapitalmarknadstransaktioner i hela regionen. David har belönats med ett flertal priser under sina år för sin kvalitativa research, både på landsnivå och regional nivå, och det mest spektakulära var en förstaplats i rankningen i Ryssland och EMEA från institutionella investerare. David var även analyschef under majoriteten av tiden på Renaissance Capital. David Nangle har en internationell  B. Comm (Franska) examen från University College Dublin Ireland.

Advisors