LARS O GRÖNSTEDT

Svensk medborgare, född 1954. Styrelseordförande sedan maj 2015.

Bakgrund

Lars O Grönstedt, svensk medborgare, född 1954. Medlem i styrelsen sedan 2010. Lars O Grönstedt har en kandidatexamen i språk och litteratur från Stockholms Universitet och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Lars O Grönstedt har under större delen av sin karriär varit anställd på Svenska Handelsbanken, som verkställande direktör 2001–2006 och styrelseordförande 2006–2008. För närvarande är han bland annat senior rådgivare åt Nord Stream, styrelseordförande för Scypho, East Capital Explorer och Vostok Emerging Finance Ltd, vice ordförande för Riksgälden, ordförande i Trygg-Stiftelsens presidium, styrelseledamot i IT-företaget Pro4U samt Institutet för internationella ekonomistudier vid Stockholms Universitet.

Advisors