PER BRILIOTH

Styrelseledamot. Svensk medborgare, född 1969

Bakgrund

Per Brilioth, svensk medborgare, född 1969. Medlem i styrelsen och verkställande direktör i Vostok New Ventures sedan 2007. Mellan 1994 och 2000 arbetade Per Brilioth vid fondkommissionärsfirman Hagströmer & Qviberg i Stockholm som chef för deras emerging markets-enhet och han har under flera år jobbat mycket nära den ryska aktiemarknaden. Per Brilioth har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet och en Master of Finance från London Business School. Övriga väsentliga styrelseuppdrag: styrelseordförande i Pomegranate Investment AB, styrelseledamot i Vostok Emerging Finance Ltd, Tethys Oil AB och LeoVegas AB.

Advisors