Nibo

Nibo är ett ledande brasiliansk bolag, verksamt inom webbaserad bokföring och redovisning – accounting SaaS (software as a service). Nibo förändrar sättet på vilket revisorer och små/medelstora bolag interagerar. Genom sin innovativa teknologi, ges revisorer effektiva verktyg att förse sina kunder med snabb, tillförlitlig och användarvänlig data . Nibo har över 2,000 revisorer som sammantaget servar tusentals företagskunder. Nibo grundades 2012, och är baserat i Rio de Janeiro, Brasilien.

Webbsida: www.nibo.com.br