TransferGo

TransferGo är en snabbväxande spelare inom digitala överföringar, med främsta fokus på individer som regelbundet skickar pengar till sina hemmamarknader. Geografiskt sett är TransferGo i ett bredare perspektiv fokuserat på de viktiga betalningskorridorerna i Europa, med huvudsakliga pengaflöden från väst till öst. Kundfokuset riktar sig i första hand mot arbetare, vilka tenderar att vara de mest konsekventa och regelbundna kunderna. TransferGo är baserat i Storbritannien och regleras av den brittiska finansinspektionen, UK Financial Conduct Authority (FCA). TransferGo är klassificerat som en betalningsinstitution. Digitala betalningar är en av de mest attraktiva marknaderna i ett globalt finansiella-tjänster-perspektiv, och är ett traditionellt område som länge varit moget för ny innovation och förändring.

Webbsida: www.transfergo.com