Investerare och media

Vostok Emerging Finances depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm, under kortnamnet VEMF SDB. Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North är Pareto Securities AB.

Presentations, Financial Reports, Press Releases & Ownership

Aktieägare

Per den 31 december 2018

Holder Shares Holdings
Libra Fund 161 110 674 24,4%
Ruane Cunniff & Goldfarb 118 878 736 18,0%
Fidelity FIL 66 149 599 10,0%
Swedbank Robur Funds 57 674 245 8,7%
Wellington Management 33 736 296 5,1%
Alecta Pension Insurance 33 500 000 5,1%
Bank Julius Baer & Co 18 354 000 2,8%
LGT Bank 18 011 000 2,7%
Vostok Emerging Finance 11 260 861 1,7%
Avanza Pension 9 174 881 1,4%
10 Major Holders 527 850 292 79,9%
Other 133 645 703 20,1%
Total shares 661 495 995 100,0%
Baserat på data från Euroclear Sweden AB, samt av Bolaget kända ägarförhållanden. Inklusive utländska förvaltare.
"Other" inkluderar av bolaget återköpta aktier.

View Press Releases

General Meetings & Corporate Documents

Bolagsstämma

Årsstämma 2019
Kallelse till årsstämma 2019 i Vostok Emerging Finance
Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2019 i Vostok Emerging Finance
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag om beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Fullmaktsformulär
Protokoll från årsstämma 2019
Årsstämma 2018
Kallelse till årsstämma 2018
Valberedningens för Vostok Emerging Finance Ltd förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag om beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Fullmaktsformulär
Protokoll från årsstämma 2018
Årsstämma 2017
Kallelse till årsstämma 2017
Valberedningens för Vostok Emerging Finance Ltd förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2017
Proxy form
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag om beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram
Protokoll från åsstämma 2017
Årsstämma 2016
Kallelse till årsstämma 2016
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag om beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram
Fullmaktsformulär
Protokoll från åsstämma 2016
Extra Bolagstämma 2015
Kallelse till extra bolagsstämma 2015
Protokoll från extra bolagsstämma 2015
Fullmaktsformulär

Företagsdokument

Finansiell Kalender

Event Datum
Bokslutskommuniké 2018 februari 20, 2019
Årsredovisning 2018 mars 28, 2019
Q1 rapport 2019 maj 15, 2019
Årsstämma 2019 maj 21, 2019
Q2 rapport 2019 augusti 14, 2019
Q3 rapport 2019 november 13, 2019
Bokslutskommuniké 2019 februari 12, 2020

Insiders

Insynsförteckning

*alla transaktioner i tabellen nedan registrerade den 8 december 2015 rör VEFs företrädesemission som slutfördes i december 2015

Namn Optioner
Lars O Grönstedt Chairman of the Board 0
Ranjan Tandon Board Member, indirectly held through Libra Advisors 0
Per Brilioth Board Member 0
Milena Ivanova Board Member 0
Voria Fattahi Board Member 0
David Nangle Managing Director 1 905 000
Henrik Stenlund CFO 500 000
Alexis Koumoudos Investment Manager 500 000
Helena Caan Mattsson Legal Counsel 500 000
Elisabet Hultén Deputy CFO 500 000
september 9, 2019 Henrik Stenlund Förvärv SDR 13 300
augusti 16, 2019 Henrik Stenlund Förvärv SDR 32 000
augusti 16, 2019 Helena Caan Mattsson Förvärv SDR 14 094
juli 12, 2019 Helena Caan Mattsson Förvärv SDR 85 000
juli 11, 2019 David Nangle Sell SDR 321 133
juli 11, 2019 Alexis Koumoudos Förvärv SDR 335 000
juli 10, 2019 Henrik Stenlund Förvärv SDR 78 815
juli 10, 2019 Milena Ivanova Förvärv SDR 470 000
juli 10, 2019 David Nangle Sell SDR 928 867
december 7, 2018 Henrik Stenlund Förvärv SDR 14 000
november 9, 2018 Henrik Stenlund Förvärv SDR 39 700
september 5, 2018 Helena Caan Mattsson Förvärv SDR 25 000
augusti 23, 2018 Henrik Stenlund Förvärv SDR 13 225
augusti 23, 2018 Elisabet Hultén Förvärv SDR 25 000
juli 11, 2018 Helena Caan Mattsson Förvärv SDR 20 000
juli 9, 2018 Henrik Stenlund Förvärv SDR 12 560
juni 1, 2018 Henrik Stenlund Förvärv SDR 12 460
maj 31, 2018 Alexis Koumoudos Förvärv SDR 120 200
maj 17, 2018 Henrik Stenlund Förvärv SDR 12 500
maj 16, 2018 Helena Caan Mattsson Förvärv SDR 30 000
april 11, 2018 Helena Caan Mattsson Förvärv SDR 20 000
april 9, 2018 Helena Caan Mattsson Förvärv SDR 27 000
april 9, 2018 Henrik Stenlund Förvärv SDR 12 720
april 5, 2018 Helena Caan Mattsson Förvärv SDR 10 245
mars 28, 2018 Helena Caan Mattsson Förvärv SDR 8 246
mars 28, 2018 Helena Caan Mattsson Förvärv SDR 8 246
mars 16, 2018 Helena Caan Mattsson Förvärv SDR 755
mars 15, 2018 Helena Caan Mattsson Förvärv SDR 5 754
mars 7, 2018 Henrik Stenlund Förvärv SDR 23 150
mars 7, 2018 Helena Caan Mattsson Förvärv SDR 30 017
januari 8, 2018 Henrik Stenlund Förvärv SDR 22 250
januari 5, 2018 Helena Caan Mattsson Förvärv SDR 15 000
januari 4, 2018 Helena Caan Mattsson Förvärv SDR 3 550
december 11, 2017 Helena Caan Mattsson Förvärv SDR 9 433
december 11, 2017 Henrik Stenlund Förvärv SDR 23 820
oktober 5, 2017 Henrik Stenlund Förvärv SDR 28 000
oktober 3, 2017 Förvärv SDR 20 000
augusti 30, 2017 Henrik Stenlund Förvärv SDR 15 000
juli 5, 2017 Henrik Stenlund Förvärv SDR 12 500
juni 27, 2017 Henrik Stenlund Förvärv SDR 600
juni 8, 2017 Henrik Stenlund Förvärv SDR 55 000
juni 8, 2017 Alexis Koumoudos Förvärv SDR 150 710
juni 1, 2017 Henrik Stenlund Förvärv SDR 14 000
juni 1, 2017 Alexis Koumoudos Förvärv SDR 25 000
maj 23, 2017 Henrik Stenlund Förvärv SDR 19 700
december 7, 2016 Lars O Grönstedt Förvärv SDR 131 000
december 1, 2016 Voria Fattahi Förvärv SDR 162 876
oktober 4, 2016 Voria Fattahi Förvärv SDR 76 827
juli 26, 2016 Voria Fattahi Förvärv SDR 64 984
juli 25, 2016 Voria Fattahi Förvärv SDR 3 294
juli 22, 2016 Voria Fattahi Förvärv SDR 131 722
juli 11, 2016 David Nangle Förvärv SDR 2 000 000
april 14, 2016 Henrik Stenlund Förvärv SDR 120 000
januari 14, 2016 Milena Ivanova Förvärv SDR 600 000
december 8, 2015 Lars O Grönstedt Förvärv SDR 12 000
december 8, 2015 Per Brilioth Förvärv SDR 2 480 000
december 8, 2015 David Nangle Förvärv SDR 1 315 000
augusti 14, 2015 Per Brilioth Förvärv SDR 310 000
juli 16, 2015 David Nangle Förvärv SDR 110 000
juli 16, 2015 David Nangle Förvärv Option 750 000
juli 16, 2015 Lars O Grönstedt Förvärv SDR 1 500

Related News & Research