Investerare och media

Vostok Emerging Finances depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm, under kortnamnet VEMF SDB. Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North är Pareto Securities AB.

Aktieägare

Per den 31 december 2018

Holder Shares Holdings
Libra Fund 161 110 674 24,4%
Ruane Cunniff & Goldfarb 118 878 736 18,0%
Fidelity FIL 66 149 599 10,0%
Swedbank Robur Funds 57 674 245 8,7%
Wellington Management 33 736 296 5,1%
Alecta Pension Insurance 33 500 000 5,1%
Bank Julius Baer & Co 18 354 000 2,8%
LGT Bank 18 011 000 2,7%
Vostok Emerging Finance 11 260 861 1,7%
Avanza Pension 9 174 881 1,4%
10 Major Holders 527 850 292 79,9%
Other 133 645 703 20,1%
Total shares 661 495 995 100,0%
Baserat på data från Euroclear Sweden AB, samt av Bolaget kända ägarförhållanden. Inklusive utländska förvaltare.
"Other" inkluderar av bolaget återköpta aktier.

Företagsdokument

Finansiell Kalender

Event Datum
Bokslutskommuniké 2018 februari 20, 2019
Årsredovisning 2018 mars 28, 2019
Q1 rapport 2019 maj 15, 2019
Årsstämma 2019 maj 21, 2019
Q2 rapport 2019 augusti 14, 2019
Q3 rapport 2019 november 13, 2019
Bokslutskommuniké 2019 februari 12, 2020