Investerare och media

Vostok Emerging Finances depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm, under kortnamnet VEMF SDB. Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North är Pareto Securities AB.

Bolagsstämma

Årsstämma 2019
Kallelse till årsstämma 2019 i Vostok Emerging Finance
Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2019 i Vostok Emerging Finance
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag om beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Fullmaktsformulär
Protokoll från årsstämma 2019
Årsstämma 2018
Kallelse till årsstämma 2018
Valberedningens för Vostok Emerging Finance Ltd förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag om beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Fullmaktsformulär
Protokoll från årsstämma 2018
Årsstämma 2017
Kallelse till årsstämma 2017
Valberedningens för Vostok Emerging Finance Ltd förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2017
Proxy form
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag om beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram
Protokoll från åsstämma 2017
Årsstämma 2016
Kallelse till årsstämma 2016
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag om beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram
Fullmaktsformulär
Protokoll från åsstämma 2016
Extra Bolagstämma 2015
Kallelse till extra bolagsstämma 2015
Protokoll från extra bolagsstämma 2015
Fullmaktsformulär

Aktieägare

Per den 31 december 2018

Holder Shares Holdings
Libra Fund 161 110 674 24,4%
Ruane Cunniff & Goldfarb 118 878 736 18,0%
Fidelity FIL 66 149 599 10,0%
Swedbank Robur Funds 57 674 245 8,7%
Wellington Management 33 736 296 5,1%
Alecta Pension Insurance 33 500 000 5,1%
Bank Julius Baer & Co 18 354 000 2,8%
LGT Bank 18 011 000 2,7%
Vostok Emerging Finance 11 260 861 1,7%
Avanza Pension 9 174 881 1,4%
10 Major Holders 527 850 292 79,9%
Other 133 645 703 20,1%
Total shares 661 495 995 100,0%
Baserat på data från Euroclear Sweden AB, samt av Bolaget kända ägarförhållanden. Inklusive utländska förvaltare.
"Other" inkluderar av bolaget återköpta aktier.

Företagsdokument

Finansiell Kalender

Event Datum
Bokslutskommuniké 2018 februari 20, 2019
Årsredovisning 2018 mars 28, 2019
Q1 rapport 2019 maj 15, 2019
Årsstämma 2019 maj 21, 2019
Q2 rapport 2019 augusti 14, 2019
Q3 rapport 2019 november 13, 2019
Bokslutskommuniké 2019 februari 12, 2020