Investerare och media

Vostok Emerging Finance Ltd (“VEF” eller “Bolaget”) är ett investmentbolag noterat i Sverige som investerar i privata fintechbolag i tillväxtfas. Vi tar minoritetsandelar, är aktiva investerare med styrelserepresentation i våra portföljbolag och strävar efter att alltid backa de bästa entreprenörerna på de marknader vi är aktiva i. Vi fokuserar på stora tillväxtmarknader och investerar över hela spektrat av finansiella tjänster inklusive betalningar, kreditgivning, mobila lösningar och förmögenhetsförvaltning. Vostok Emerging Finances depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, under kortnamnet VEMF SDB. Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North är Pareto Securities AB.

Share Information

Owner List

Name Num. of shares Capital Votes Verified
Libra Fund 179,336,674 27.11% 27.11% 2019-10-02
Ruane, Cunniff & Goldfarb 135,127,741 20.43% 20.43% 2019-10-02
Fidelity International (FIL) 66,149,530 10.00% 10.00% 2019-09-30
Swedbank Robur Funds 57,674,245 8.72% 8.72% 2019-10-31
Wellington Management 31,857,094 4.82% 4.82% 2019-10-08
GADD & Cie S.A. 16,660,000 2.52% 2.52% 2019-09-30
Svenska Handelsbanken AB for PB 15,288,000 2.31% 2.31% 2019-10-31
Avanza Pension 10,633,334 1.61% 1.61% 2019-10-31
David Nangle 9,795,140 1.48% 1.48% 2019-06-05
Vostok Emerging Finance LTD 6,016,218 0.91% 0.91% 2019-10-31
Total 10 528,537,976 79.90% 79.90%
Others 132,958,019 20.10% 20.10%
Total number of shares 661,495,995 2019-11-21

Owner Country Distribution

Country Capital Votes Num. of shares Num. of known owners
United States 63.50% 63.50% 420,034,033 10
Sweden 23.75% 23.75% 157,117,469 7,771
Switzerland 2.99% 2.99% 19,764,240 11
Luxembourg 2.31% 2.31% 15,311,371 4
Ireland 1.48% 1.48% 9,809,240 2
Bulgaria 0.16% 0.16% 1,070,000 1
United Kingdom 0.13% 0.13% 875,435 19
South Africa 0.12% 0.12% 820,000 2
France 0.11% 0.11% 749,369 15
Denmark 0.06% 0.06% 365,617 62
Others 0.08% 0.08% 510,189 86
Anonymous 5.30% 5.30% 35,069,032 -
Total 100.00% 100.00% 661,495,995 7,983

Owner Holdings Distribution

Owner distribution by holding Capital Votes Num. of shares Num. of known owners
1 - 500 0.09% 0.09% 576,596 3,867
501 - 1 000 0.11% 0.11% 746,861 897
1 001 - 5 000 0.67% 0.67% 4,409,230 1,664
5 001 - 10 000 0.74% 0.74% 4,896,898 628
10 001 - 20 000 0.91% 0.91% 6,002,081 394
20 001 - 50 000 1.46% 1.46% 9,674,246 297
50 001 - 100 000 1.17% 1.17% 7,765,643 106
100 001 - 500 000 3.26% 3.26% 21,592,519 92
500 001 - 1 000 000 1.98% 1.98% 13,113,855 17
1 000 001 - 5 000 000 4.40% 4.40% 29,111,058 11
5 000 001 - 10 000 000 2.39% 2.39% 15,811,358 2
10 000 001 - 50 000 000 11.25% 11.25% 74,438,428 4
50 000 001 - 100 000 000 18.72% 18.72% 123,823,775 2
100 000 000 - 47.54% 47.54% 314,464,415 2
Anonymous 5.30% 5.30% 35,069,032 -
Total 100.00% 100.00% 661,495,995 7,983

Owner Type Distribution

Type Shares Capital Votes Num. of known owners
Fund company 313,598,537 47.41% 47.41% 7
Foundation 180,241,074 27.25% 27.25% 7
Private Individuals 77,051,919 11.65% 11.65% 7,622
Other 40,580,657 6.13% 6.13% 340
Pension & Insurance 8,938,558 1.35% 1.35% 6
Treasury Shares 6,016,218 0.91% 0.91% 1
Investment & PE 0 0.00% 0.00% 0
State 0 0.00% 0.00% 0
Anonymous 35,069,032 5.30% 5.30% -
Total 661,495,995 100.00% 100.00% 7,983

Owner Concentration

Concentration Concentration Capital Votes Num. of shares
The 10 biggest owners 10 79.90% 79.90% 528,537,976
The 20 biggest owners 20 84.14% 84.14% 556,579,034
The 30 biggest owners 30 85.54% 85.54% 565,839,225

Stock Table

Stock Vostok Emerging Finance
Stock VEMF SDB
Latest Price 2.91 SEK
Return today +0.0%
MCAP 1 925 MSEK
Return this year +66.3%
Total return this year +66.3%
Year Low 1.75 SEK
Year High 2.96 SEK
ATH 2.96 SEK

Stock Chart

Presentations, Financial Reports, Press Releases

View Press Releases

General Meetings & Corporate Documents

Bolagsstämma

Årsstämma 2019
Kallelse till årsstämma 2019 i Vostok Emerging Finance
Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2019 i Vostok Emerging Finance
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag om beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Fullmaktsformulär
Protokoll från årsstämma 2019
Årsstämma 2018
Kallelse till årsstämma 2018
Valberedningens för Vostok Emerging Finance Ltd förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag om beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Fullmaktsformulär
Protokoll från årsstämma 2018
Årsstämma 2017
Kallelse till årsstämma 2017
Valberedningens för Vostok Emerging Finance Ltd förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2017
Proxy form
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag om beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram
Protokoll från åsstämma 2017
Årsstämma 2016
Kallelse till årsstämma 2016
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.
Styrelsens i Vostok Emerging Finance Ltd förslag om beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram
Fullmaktsformulär
Protokoll från åsstämma 2016
Extra Bolagstämma 2015
Kallelse till extra bolagsstämma 2015
Protokoll från extra bolagsstämma 2015
Fullmaktsformulär

Företagsdokument

Finansiell Kalender

Event Datum
Bokslutskommuniké 2018 februari 20, 2019
Årsredovisning 2018 mars 28, 2019
Q1 rapport 2019 maj 15, 2019
Årsstämma 2019 maj 21, 2019
Q2 rapport 2019 augusti 14, 2019
Q3 rapport 2019 november 13, 2019
Bokslutskommuniké 2019 februari 12, 2020

Insiders

Insider Transactions

Reported Insider Instrument Type Delta Price Relative change Holding Transaction date
2019-10-02 16:39 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +12,450 +2.2% 587,750 2019-10-02
2019-09-26 19:11 Helena Caan Matsson VEMF SDB Förvärv +5,906 +1.9% 310,000 2019-09-26
2019-09-26 14:58 Libra Fund VEMF SDB Förvärv +16,526,000 +10.3% 177,636,674 2019-09-25
2019-09-09 18:04 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +13,300 +2.4% 575,300 2019-09-09
2019-08-19 09:28 Helena Caan Matsson VEMF SDB Förvärv +14,094 +4.9% 304,094 2019-08-16
2019-08-16 11:37 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +32,000 +6.0% 562,000 2019-08-16
2019-07-14 23:54 Helena Caan Matsson VEMF SDB Förvärv +85,000 +41.5% 290,000 2019-07-12
2019-07-12 12:05 Alexis Koumoudos VEMF SDB Förvärv +335,000 +96.8% 680,910 2019-07-11
2019-07-11 14:05 Elisabet Hultén VEMF SDB Förvärv +10,000 +40.0% 35,000 2019-07-10
2019-07-11 12:57 Milena Ivanonva VEMF SDB Förvärv +470,000 +78.3% 1,070,000 2019-07-10
2019-07-10 17:14 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +78,815 +17.5% 530,000 2019-07-10
2018-12-07 11:13 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +14,000 +3.5% 411,485 2018-12-07
2018-09-05 02:00 Helena Can Mattsson VEMF SDB Förvärv +25,000 - - 2018-09-05
2018-08-24 02:00 Elisabet Hultén VEMF SDB Förvärv +25,000 - - 2018-08-23
2018-08-23 02:00 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +13,225 - - 2018-08-23
2018-07-11 02:00 Helena Can Mattsson VEMF SDB Förvärv +20,000 - - 2018-07-11
2018-07-09 02:00 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +12,560 - - 2018-07-09
2018-06-04 02:00 Savvas Koumoudos VEMF SDB Förvärv +120,200 - - 2018-05-31
2018-06-01 02:00 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +12,460 - - 2018-06-01
2018-05-17 02:00 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +12,500 - - 2018-05-17
2018-05-16 02:00 Helena Can Mattsson VEMF SDB Förvärv +30,000 - - 2018-05-16
2018-04-13 02:00 Helena Can Mattsson VEMF SDB Förvärv +20,000 - - 2018-04-11
2018-04-09 02:00 Helena Can Mattsson VEMF SDB Förvärv +27,000 - - 2018-04-09
2018-04-09 02:00 Helena Can Mattsson VEMF SDB Förvärv +10,245 - - 2018-04-05
2018-04-09 02:00 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +12,720 - - 2018-04-09
2018-03-28 02:00 Helena Can Mattsson VEMF SDB Förvärv +8,246 - - 2018-03-28
2018-03-19 01:00 Helena Can Mattsson VEMF SDB Förvärv +755 - - 2018-03-16
2018-03-14 01:00 Helena Can Mattsson VEMF SDB Förvärv +5,754 - - 2018-03-14
2018-03-08 01:00 Helena Can Mattsson VEMF SDB Förvärv +30,017 - - 2018-03-07
2018-03-07 01:00 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +23,150 - - 2018-03-07
2018-01-09 01:00 Libra Fund Lp VEMF SDB Förvärv +5,000,000 - - 2018-01-08
2018-01-08 01:00 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +22,250 - - 2018-01-08
2018-01-08 01:00 Helena Can Mattsson VEMF SDB Förvärv +15,000 - - 2018-01-05
2018-01-05 01:00 Helena Can Mattsson VEMF SDB Förvärv +3,550 - - 2018-01-04
2017-12-13 01:00 Helena Can Mattsson VEMF SDB Förvärv +9,433 - - 2017-12-11
2017-12-12 01:00 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +23,820 - - 2017-12-11
2017-10-06 02:00 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +28,000 - - 2017-10-05
2017-10-05 02:00 Ranjan Tandon VEMF SDB Förvärv +3,060,000 - - 2017-09-28
2017-09-04 02:00 Ranjan Tandon VEMF SDB Förvärv +3,060,000 - - 2017-08-31
2017-08-30 02:00 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +15,000 - - 2017-08-30
2017-07-06 02:00 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +12,500 - - 2017-07-05
2017-06-27 02:00 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +600 - - 2017-06-27
2017-06-21 02:00 Nadezjda Borisova VEMF SDB Förvärv +3,739 - - 2017-06-20
2017-06-12 02:00 Savvas Koumoudos VEMF SDB Förvärv +150,710 - - 2017-06-08
2017-06-09 02:00 Anders Börjesson VEMF SDB Förvärv +12,500 - - 2017-06-07
2017-06-08 02:00 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +55,000 - - 2017-06-08
2017-06-01 02:00 Savvas Koumoudos VEMF SDB Förvärv +25,000 - - 2017-06-01
2017-06-01 02:00 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +14,000 - - 2017-06-01
2017-05-24 02:00 Henrik Stenlund VEMF SDB Förvärv +1 - - 2017-05-23
2017-05-23 02:00 Anders Börjesson VEMF SDB Förvärv +132 - - 2017-05-23

Insider Positions

Insider owner Insider Position Num. of shares Capital Votes Value Verified
Libra Fund Libra Fund Board member 179,336,674 27.11% 27.11% 521.87 MSEK 2019-10-02
David Nangle David Nangle CEO 9,795,140 1.48% 1.48% 28.50 MSEK 2019-06-05
Per Brilioth Per Brilioth Board member 2,790,000 0.42% 0.42% 8.12 MSEK 2019-10-31
Milena Ivanonva Milena Ivanonva Board member 1,070,000 0.16% 0.16% 3.11 MSEK 2019-10-31
Alexis Koumoudos Alexis Koumoudos Other position 680,910 0.10% 0.10% 1.98 MSEK 2019-10-31
Henrik Stenlund Henrik Stenlund Other position 587,750 0.09% 0.09% 1.71 MSEK 2019-10-02
Voria Fattahi Voria Fattahi Board member 439,703 0.07% 0.07% 1.28 MSEK 2018-12-31
Helena Caan Matsson Helena Caan Matsson Other position 310,000 0.05% 0.05% 0.90 MSEK 2019-09-26
Lars O Grönstedt Lars O Grönstedt Chairman 130,000 0.02% 0.02% 0.38 MSEK 2018-12-31
Éire Smith Éire Smith Other position 14,100 < 0.01% < 0.01% 0.04 MSEK 2019-10-31
Ranjan Tandon Ranjan Tandon Board member 0 < 0.01% < 0.01% 0.00 MSEK
Total 195,154,277 29.50% 29.50% 567.90 MSEK

Related News & Research