VEF i världen

Under sommaren 2015 knoppade tidigare Vostok Nafta, numera Vostok New Ventures, av sitt innehav i Tinkoff Bank till ett nytt bolag, Vostok Emerging Finance, då styrelsen och ledningen insåg vidden av alla möjligheter inom fintechinvesteringar. Sedan lång tid tillbaka, trogna anhängare av fintechrevolutionen som vuxit fram i världen, såg vi även tydligt att kapitaltillgången i många tillväxtmarknader långt ifrån matchade efterfrågan. Detta trots att möjligheterna på dessa marknader är tveklöst mycket stora. De flesta fintechinvesteringarna var främst (och är fortfarande) riktade mot bolag i redan utvecklade länder. Med detta som bakgrund såg vi därför en möjlighet att fylla detta tomrum, vilket gjorde det logiskt att etablera Vostok Emerging Finance.